Jitka Gotterová

Moje články

Síla Slova

Spáchá-li nějaký člověk bezpráví na jiném člověku či dopustí-li se obzvláště nelidského činu, označí většina z nás takového člověka za zvíře.

 
JENŽE

Rozhlédneme-li se kolem sebe, zjistíme, že nad zvířaty vynikáme především schopností dorozumívat se pomocí mluveného slova, ve všem ostatním nám mohou být zvířata spíše vzorem.

Zatímco zvířata na sebe vzájemně útočí jen proto, aby si zajistila potravu potřebnou pro přežití, my lidé jsme vedeni k útoku jeden na druhého svými emocemi.

Mezi námi lidmi je mnoho takových, kteří si nezaslouží, aby byli nazýváni člověkem, ale zvířata si nezaslouží, aby byla těmto lidem příměrem.

Paradoxem je, že právě mluvené slovo, které nás řadí  nad zvířata se stává naší  nejstrašnější  a nejčastěji používanou zbraní, kterou jsme schopni kdykoli zaútočit na jiného člověka, jsouce vedeni  nepřejícností, závistí a nenávistí.

Jako ohnivé koule po sobě metáme zlá slova, abychom jeden druhému způsobili co nejbolestivější rány na duši, které se hojí dlouhé roky a některé se nezhojí nikdy. Každý z nás tak činíme v přesvědčení, že se pouze bráníme slovnímu útoku svého protivníka, avšak neuvědomujeme si a obvykle nestihneme ani zaregistrovat okamžik, kdy se sami stáváme útočníky.

V takovém souboji není nikdy vítěze, jsou jen poražení!

Mnozí z nás nejsme tak silní, abychom dokázali čelit takovému slovnímu souboji beze zbraně, a někteří jsou dokonce tak slabí, že sáhnou po zbrani bodné, sečné či střelné, aby tak zlikvidovali nejenom duši protivníka, ale i jeho tělo. 

Pominu-li ty nejstrašnější trestné činy, jež byly spáchány devianty ( nejčastěji sexuální motiv vraždy), lze konstatovat, že prvotní příčinou těchto hrůzných činů bylo vždy SLOVO.

Velmi často vraždí psychicky narušení jedinci (tak zvaní psychopati), jež se obyčejně rekrutují z lidí, jimž bylo již od útlého mládí ubližováno, nejen fyzicky, ale především slovem a tito jedinci tak vykračují do života se zmrzačenou duší.

Mnohdy jedna ve vzteku vykřičená věta způsobí, že člověk dokáže zabít svého partnera, jehož ve skutečnosti miluje.

Jedinou vyřčenou větou může člověk zahájit válku proti člověku, válku v níž umírají tisíce nevinných lidí. A jediná vyřčená věta může zabíjení člověka člověkem ukončit. 

Tak obrovskou moc má SLOVO.

Lidská rasa je jediná, jež byla obdarována  slovem, avšak  místo toho, abychom tohoto daru využili, našli jsme v něm tu nejstrašnější zbraň, jakou je člověk proti člověku schopen použít.

Nepodceňujme, prosím, účinek slova.

Jitka Gotterová

Žádné komentáře