Úsměv nestojí nic a vynáší mnoho.

Obohacuje toho, kdo ho přijímá,

aniž by ochuzoval toho, kdo ho daruje.

Trvá chvilku.

Ale vzpomínka na něj bývá stálá.

 

Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel,

a nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat.

Úsměv vytváří v domově štěstí,

ve starostech je oporou,

citlivým znamením přátelství.

 

V únavě přináší odpočinek,

ve znechucení vrací odvahu.

V zármutku je útěchou a pro

každou bolest přirozeným lékem.

Je dobře, že si ho nelze koupit, ani

půjčit, ani ukrást, protože má

hodnotu okamžiku, kdy se daruje.

 

A kdybys potkal někoho,

kdo by neměl pro tebe úsměv,

ačkoliv na něj čekáš,

buď velkodušný a oblaž ho

svým úsměvem, protože nikdo

tak nepotřebuje úsměv, jako

ten, kdo ho nemá pro druhé.

                           

 Děkuji za připomenutí                                                          Jitka Gotterová