Jitka Gotterová

Moje články

Začnou se bolševické praktiky učit na středních školách?

Aneb jak vysvětlit některým Radním, že již nežijeme v socialistickém Československu…
Domnívala jsem se, že doba, kdy nám mohl někdo sebrat veškerý majetek, nastěhovat nám do domu bez našeho souhlasu nájemníka a rozhodovat o tom, že to budeme právě my, kdo bude muset zajistit pohodlnější život tomu či onomu soudruhovi, doba, kdy někdo jiný rozhodoval o našich životech, je dávno za námi.Mýlila jsem se.Ještě stále je mezi námi mnoho těch, kterým tyto praktiky nejsou cizí. Těch, kteří dokázali v tichosti vyčkávat na vhodnou příležitost, aby nám mohli, ještě po dvaceti letech, ukázat, připomenout……Mezi takové lidi patří beze sporu Ing. Petr Jakubec, poslanec ČSSD, Radní Ústeckého kraje, zastupitel města Varnsdorf a v neposlední řadě ředitel Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu – dříve Integrovaná střední škola.No, a protože je pan Ing. Jakubec liška podšitá, napadlo ho, že by mohl tu svoji střední školu, která momentálně neprosperuje tak, jak by si představoval, sloučit s nějakou jinou střední školou, která podle jeho představ prosperuje.I navrhl tedy, v rámci optimalizace, sloučení s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou ve Varnsdorfu a tento svůj návrh předložil ke schválení zastupitelstvu města, aniž by předložil konkrétní projekt, ba co více – bez vědomí a souhlasu ředitele jmenované školy.Inu takový sňatek z rozumu, o němž bohužel jeden z partnerů nechce ani slyšet.I vyhotovil tedy dodatečně projekt v němž uvedl, že ředitel zmíněné školy se sloučením souhlasí, natlačil zastupitelstvo takříkajíc do kouta, neboť jako radní má jisté pravomoci a není radno se s ním pouštět do křížku – to dá přeci rozum.Projekt byl nakonec schválen na zasedání Krajského úřadu Ústeckého kraje, kam (přesto, že zasedání bylo veřejné) nebyli vpuštěni kantoři a žáci okupované střední školy (ti byli před budovou hlídáni kordonem policistů).Jednoduše – o nás, bez nás.Nic nepomohly protesty kantorů, studentů či nás rodičů, petice, několikastránkové vyjádření ředitele okupované VOŠ a Střední průmyslové školy pana Ing. Bc. Jana Hodničáka, který jasně poukázal na veškerá negativa spojena se sloučením škol – tj. pozbyly by platnost akreditace, nemohly by být vyučovány obory VOŠ, masivní úbytek žáků, nedostatečně kvalifikovaní kantoři atd. atd.Nepomohlo ani vyjádření Ministerstva školství a úřadu práce, která sloučení nedoporučila, neboť by pak nebyla garantována kvalita výuky.Je zcela přirozené, že si kantoři a žáci, vyučující a studující obory:

Informační technologie, Elektrotechniku, Technické lyceum, Grafický design či průmyslový design mohou jen stěží představit sloučení s obory: Kuchař – číšník, Krejčí, Kadeřník, Kosmetička či Veřejnoprávní činnost.Každý, kdo je alespoň částečně zasvěcen do této problematiky ví, že je třeba prioritně optimalizovat školy, které mají existenční problémy, nikoli školu s devíti sty žáky. Školu, jejíž absolventi mají vysoké procento úspěšnosti, jak v postupu na vysoké školy, tak na trhu práce.Kam až chce pan Ing. Jakubec zajít?Dnes zabral školu a nikdo mu v tom nedokázal zabránit (Ministerstvo ani Ombudsman nemohou zasahovat do samosprávy).I když bude mít případ dohru u soudu, kam rodiče a žáci podají žalobu, mrazí mne v zádech, že je něco takového vůbec možné v demokratické zemi.

Takhle si představuje demokracii ČSSD?Nezbývá než doufat, že si zítra pan Ing. Jakubec nevyhlédne k nastěhování náš dům, že se mu nezalíbí naše auto, či naše prosperující firma.Nezbývá než doufat, že naše děti nebudou muset prožívat to, co jsme prožívali my, naši rodiče a jejich rodiče před devětaosmdesátým.Nezbývá než doufat, že je stále ještě dost těch, kteří nedopustí, aby opět zavládl v naší zemi socialismus.

Jitka Gotterová
Žádné komentáře