Jitka Gotterová

Moje knihy

Mantinely

Mantinely - moje čtvrtá kniha
Román. Příběh ženy pracující v nadnárodní společnosti zabývající se velkoobchodní činností, která svým vyprávěním poukazuje na neutěšený stav poměrů v manažerském prostředí, v němž je upřednostňována průměrnost před schopnostmi, kde mají intriky a faleš přednost před charakterem a ctí, kde je pokrytectví ctností a alibizmus považován za diplomacii.
Z firmy odchází po třech letech, zlomená, vyčerpaná, vyhořelá, ale poučená:
Jak v práci, tak v osobním životě je důležité mít na paměti, že kdokoli si k nám dovolí jen to, co mu my sami dovolíme. Pokud my sami zavčasu nevymezíme určité mantinely - prostor pro vzájemnou interakci a způsoby chování, hranice a limity, za něž už nejsme ochotni kohokoli pustit, a dovolíme, aby o našem životě rozhodovali druzí, nemůžeme se potom divit, že nežijeme život, podle svých představ. V každém vztahu je třeba projevovat respekt a úctu, též respekt a úctu vyžadovat. Mrchy a despoty vyrábějí ti, kteří toho druhého nedokážou obeznámit s hodnotou sebe samého.
Kniha dává nahlédnout do charakterů a povah lidí, které jsou formovány přátelstvím, ale také touhou po kariéře a moci. Mnoho lidí je ochotno pro peníze a udržení si pracovního místa obětovat nejenom přátelství, ale i svoji čest, hrdost a tvář.
Poukazuje na zhoubné a destruktivní následky manipulace v mezilidských vztazích a šikany na pracovišti, označované jako mobbing. Od běžného šikanování, které má primitivnější formy, se odlišuje zejména vysokým stupněm psychologických útoků a využívá rafinovanějších způsobů ubližování.
Rozšíření mobbingu beze sporu souvisí s nastolením společnosti ,, vítězů “ zaměřených na výkon, individuální prosazení a snahu o co možná největší vlastní prospěch. Za motivace mobbingu pak lze považovat touhu ,,odrovnat“ druhého, touhu po kariéře, moci, majetku a postavení. Původně mobbing používali jen lidé chabého charakteru, dnes je používají všichni ti, kteří hladoví po úspěchu a snaží se v době velké nezaměstnanosti a nedostatku atraktivních míst bojovat ,,o místo na slunci“ velmi tvrdě.
Smutné na mobbingu je i zjištění, že oběť často nemá zastání ani u svých nejbližších. Přátelé či rodina po počáteční podpoře brzy začnou ztrácet trpělivost s tím, kdo si pořád na něco stěžuje a je jen otázkou času, kdy někdo z nich položí otázku:,, A jsi si opravdu jistá (jistý), že ty opravdu za nic nemůžeš“? anebo:,,Nebylo by lepší místo obviňování všech lidí okolo hledat chybu u sebe?“
Samotný pojem mobbing není v Česku stále zažitý, ovšem případů stále přibývá. Příčinou může být nejenom složité prokazování, že k mobilu skutečně dochází, ale i skutečnost, že tato sféra dosud není dotčena trestním právem a pachatelům tudíž nehrozí žádné tresty.
Kniha je, i přes vážné téma psána s humorem a nadhledem, a nabízí čtenáři nejenom podnět k zamyšlení, ale i zábavu.
Dozvíte se například, jak se z hlupáků dělají manažeři, z chytrých lidí hlupáci, jak se v jednadvacátém století upalují čarodějnice, a že ani náhodou neplatí ono: „S poctivostí nejdál dojdeš“.

K napsání této knihy mi byly inspirací otřesné osobní zážitky ve společnosti MAKRO, kde jsem pracovala tři roky.